... USNESENÍ OÚ obce Hluboká 02 / 2012 ...

Ze zasedáni zastupitelstva obce Hluboká, konaného dne 27. 04. 2012, v 19:00 hodin, v zasedací místností obecního úřadu.

« zpět

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • 1/2 zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání

  • 2/2 zprávu KHS pracoviště Chrudim, rozbory vody vykazující zvýšenou hodnotu dusičňanů ve vodovodu Hluboká

  • 3/2 Katastrální úřad pracoviště Chrudim žádá doložit doklady na stavbu Hasičská zbrojnice Střítež, stavba se musí zaměřit

  • 4/2 závěrečný účet a hospodaření SOTM za rok 2011

  • 5/2 oprava sálu, nabídka na provedení opravy podlahy - parket

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  • 6/2 městu Skuteč jednorázový příspěvek na výstavbu rychlé záchranné služby ve Skutči 15 000,- Kč

  • 7/2 rozpočtové opatření č.1 na rok 2012 dle přílohy

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

  • 8/2 prodej obecního pozemku parcela č. 227/11 k.ú. Hluboká u Skutče Blahomír Bureš Hluboká čp. 85

  • 9/2 snížení ceny za prodávaný pozemek Rychtaříkovi Střítež čp. 4

Zasedání ukončeno ve 21:00 hodin.

starosta obce místostarosta
Václav Tměj Anna Pytlíková