OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HLUBOKÁ č. 2/ 2003

o místních poplatcích, kterou se ruší vyhláška číslo 7/1998


« zpět


Příloha č.1 k vyhlášce č. 2/2003


Poplatek za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny.


Obec vybírá poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství v obci Hluboká.


Místní komunikace:

 

pozemková parcela č. 631, 636, 645, 642/1, 642/2, 431/1, 431/3, 49/1


Ostatní plocha - parkoviště: pozemková parcela č. 29, 49/2, 62.


Poplatek se nevybírá v Dolanech, na Chlumu a na Stříteži.
 Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2003

Sejmuto z úřední desky dne : 2. 1. 2004

nahoru
starosta obce místostarosta
Václav Tměj Ladislav Sejkora