Nová stránka 1

Dnes je 22. 01. 2019 - Svátek má Slavomír, zítra Zdeněk

 

Obecní úřad

Úřední deska on-line

Základní informace

Usnesení

Vyhlášky

Rozpočet


Webkamera z obce

 

Včelařský spolek

O spolku

Historie včelařství

Kalendář včelí pastvy

Snůškové podmínky

Máme včelu

Nejrozšířenější nemoc

Podzimní ztráty včelstvev


Aktuálně od včelařů

 
 

Počasí - výhled na tři dny

meteopress

Střítež

O obci / obec Hluboká / ...

Současnost / ...


Okres Chrudim, kraj Pardubický. Obec se nachází v kraji Pardubickém, přibližně ve středu cesty mezi Luží, Prosečí, Skutčí a Novými Hrady. Nejbližší větší město Litomyšl, Chrudim a Vysoké Mýto. Součástí obce jsou osady Střítež, Chlum, Dolany a Březiny. Nejvyšší bod nadmořské výšky v katastru je 462 m. Počet obyvatel 230.

Obec je venkovským sídlem s převažující obytnou funkcí, organizačně pak samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. Obec jako středisko místního významu má základní občanskou vybavenost a za vybaveností vyššího typu spáduje k městům Proseč a Skuteč. Pověřený stavební úřad, matriční úřad je ve Skutči. Pověřený finanční úřad je v Chrudimi. Pověřený pracovní úřad je v Hlinsku. Pověřený okresní úřad je v Chrudimi. Kostel a hřbitov se nachází v Předhradí a v Perálci.

Dopravní spojení
Dopravní napojení obce umožňuje silnice III/30532 Luže - Hluboká - Perálec, a silnice III/30533 vedoucí z hluboké do místní části. Silnice III/30532 se v Perálci napojuje na silnici II/1358 a v Lůži na silnici II/356. V současné době obcí prochází autobusová linka. Nejbližší dálkové spoje jsou dostupné v Litomyšli a ve Vysokém Mýtě. Nejbližší železniční zastávka je v Předhradí.

Rozloha, charakteristika území
Katastrální výměra má 733 ha. Nadmořská výška se zde pohybuje kolem 400-500 m.n.m.. Zastavěné území obce se nachází v kopcovitém terénu vzniklým díky hlubším, ostře zaříznutým údolím. Bezprostřední okolí obce tvoří zemědělsky využívaná půda. Zemědělsky využívaná půda se rozprostírá po celém katastru a je rozčleněna do několika větších celků oddělených zalesněnými plochami. Poloha obce, kvalita vegetačního krytu, terénní konfigurace a celková situace je vcelku příznivá z hlediska hodnocení kvality životního prostředí. Navrženo je doplnění zeleně na zemědělsky využívané části katastru a opatření proti negativním vlivům zemědělské velkovýroby.

Charakteristika zástavby
Obec má tradiční převážně zemědělský charakter. Zástavba sestává z části z volně stojících domů a z části z domů řadových. Struktura obce naznačuje postupný vývoj sídla až k dnešní podobě obce s centrální návsí. Zástavba je pravidelného půdorysu. Původní dochované objekty jsou většinou jednopodlažní zemědělské usedlosti orientované okapovou i štítovou stranou do návsi. Většina objektů má z této strany též průjezd do dvora a zahrady. V této části pozemku jsou hospodářské objekty a stodoly.

V obci se vyskytují dva typy objektů s obytnou funkcí:
tradiční komplexy statků a zemědělských usedlosti s výrazným členěním na obytnou část hospodářské trakty a zázemí zahrad a sadů. Jsou většinou jednopodlažní s okapou orientací, mladší a novodobé zástavby 1 - 2 podlažních rodinných domků řadových a dvojdomků se sedlovými střechami a víceméně provizorním hospodářským zázemním hospodářských přístaveb.

Školství a výchova
V obci se nachází objekt bývalé základní školy. Objekt se ponechává s využitím pro obecní potřeby (sociální byty, apod.), nebo po dohodě se zástupci obce se uvažuje o možnosti využití objektu školy pro domov důchodců. Nejbližší mateřská škola a základní škola se nachází v Perálci.

Kultura a osvěta, sport
Občanskou vybavenost představuje obchod se smíšeným zbožím a budova hostince s tanečním sálem, která je ve vlastnictví obce. Směrem k obci Znoř se nachází fotbalové hřiště které se využívá hlavně k akcím pořádaných v létě, ( fotbalové turnaje, atd. ..)

Zdravotnictví a sociální péče
V obci není žádné zdravotní zařízení. Obyvatelstvo spáduje do Skutče a do Proseče. Návrh nepředpokládá se zřízením ordinace praktického lékaře v obci.

Maloobchodní siť, stravování
V obci se nachází funkční obchod se smíšeným zbožím (budova bývalé jednoty). Nachází se v centru obce při silnici III/30532. Objekt je v dobrém stavebně-technickém stavu.
V obci se nachází, vedle obchodu se smíšeným zbožím, menší restaurace se základním občerstvením. Návrh nepředpokládá žádné další budování restauračních zařízení v obci. Pouze v případě budování domova důchodců.

Výrobní a opravárenské služby, zemědělství, lesnictví
V části areálu bývalého JZD se nachází opravárenská dílna, soukromé firmy PSP - Choceň, strojů zemědělské techniky. Počítá se s rozvojem plochy pro podnikání a předpokládá se z rozvojem drobných řemesel v rámci objektů bydlení. Půdu obhospodařuje zemědělské družstvo ZD Zderaz, v bývalém areálu JZD. K budovách je volně ustájeno na steliv 250 krav a 40 telat. Soukromě v obci hospodaří pouze několik občanů. Do budoucna. je možno uvažovat o rozvoji agroturistiky. Lesy v katastru obce Hluboká obhospodařují Lesy České republiky. Menší část lesů vlastní též obec a několik soukromých vlastníků. V oblasti zemědělství a lesního hospodářství se nenavrhuji žádné změny.